Арбузинський професійний аграрний ліцей
запрошує на навчання за такими спеціальностями

Підвищення кваліфікації, перепідготовка та інше

№ П.П. Назва професій Тривалiсть Вартість Вид професійної підготовки
1 Продавець продовольчих товарів, 4-й розряд 19 тижнів (219 годин) 1500 грн. Перепідготовка, підвищення кваліфікації
2 Продавець продовольчих товарів, 3-й розряд 23 тижнів (236 годин) 1600 грн. Професійно-технічне навчання
3 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, 3-й розряд 13 тижнів (187 годин) 1250 грн. Перепідготовка, підвищення кваліфікації
4 Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, 2-й розряд 25 тижнів (333 годин) 2200 грн. Професійно-технічне навчання
5 Оператор комп’ютерного набору, І категорія 14 тижнів (135 годин) 930 грн. Перепідготовка, підвищення кваліфікації
6 Оператор комп’ютерного набору, ІІ категорія 22 тижня (365 годин) 2300 грн. Професійно-технічне навчання
7 Офісний службовець (бухгалтерія) 40 тижнів (541 година) 3400 грн. Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації
8 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія В1 6 тижнів (106 годин) 2400 грн. Перепідготовка, підвищення кваліфікації
9 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія А2 7 тижнів (135 годин) 2600 грн. Перепідготовка, підвищення кваліфікації
10 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія А1 29 тижнів (124 години) 2500 грн. Професійно-технічне навчання

Прийом громадян до Арбузинського професійного аграрного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник.

Професії

Код ДК

8331; 7233

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Знає

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів.

Основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів;  призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей;  найменування та маркування металів, мастил, мийних речовин, палива.

Вміє

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і маши, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів.

Розбирати прості вузли с/г машин і тракторів; обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей; проводити рубання металу вручну; різати заготовки з прутка, листа металу і труб ручними ножицями,   ножівками; готувати вироби та вузли під зварювання та зачищати після зварювання; промивати, очищати  та змащувати деталі машин; мити та зливати мастила з машин; брати участь в ремонті простих машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Код ДК

5122; 7412

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

денна

Кухар; Кондитер

Знає

Види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки  овочів, грибів, м’яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів,  бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів. Прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію приготування, вимоги до якості страв.

Асортимент, рецептури і технологію виготовлення тортів, тістечок, кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги до якості; способи і прийоми оформлення виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладними поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом.

Вміє

Проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви та закуски ого оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію приготування, вимоги до якості страв.

Готувати прості  торти, тістечка та інші поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби. Виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, фаршів; готувати напівфабрикати, штампувати, формувати та викладати вироби на листи. Оздоблювати вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом. Випікати (смажити) вироби.

Код ДК

4121; 5220

Термін навчання

1,5 роки

Форма навчання

денна

Продавець продовольчих товарів; продавець не продовольчих товарів

Знає

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу, технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

Асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину; правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО.

Вміє

Перевіряти та систематизувати одержані первинні документи за формою та змістом, переносити інформацію у потрібному аналітичному розрізі до відомостей. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в відділ бухгалтерського обліку. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Приймати товари; перевіряти  їх кількість та вагу. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Пропонувати і показувати товари.. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку.

Код ДК

4121

Термін навчання

1 рік

Форма навчання

денна

Офісний службовець (бухгалтерія)

Знає

Постанови, розпорядження, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності безпосереднього напряму його діяльності; застосування інструктивних та нормативних документів; організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.

Вміє

Виконувати роботу з ведення нескладних операцій (щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо; вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність; виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками; приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей.

Код ДК

4112;8229

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

денна

Оператор комп’ютерного набору; Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Знає

Порядок  відбирання  та оформлення  проб;  основні  властивості  матеріалів; сировини  і  напівфабрикатів, які  підлягають  аналізу; призначення  лабораторного  устаткування  і  правила  поводження  з  ним,  систему  записів  результатів  випробувань  і  методи  їх  статистичного  опрацювання.

Правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство.

Вміє

Проводити  різноманітні  хіміко-бактеріологічні  аналізи води, харчових  продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Вести  контрольно-облікові  записи.

Виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування на базі 9 класів

Код ДК

8331; 7233

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

Знає

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів.

Основні прийоми виконання робіт з розбирання простих вузлів сільськогосподарських машин і тракторів;  призначення і правила застосування простого слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту, кріпильних деталей;  найменування та маркування металів, мастил, мийних речовин, палива.

Вміє

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і маши, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів.

Розбирати прості вузли с/г машин і тракторів; обпилювати зовнішні і внутрішні поверхні, зачищати задирки у деталей; проводити рубання металу вручну; різати заготовки з прутка, листа металу і труб ручними ножицями,   ножівками; готувати вироби та вузли під зварювання та зачищати після зварювання; промивати, очищати  та змащувати деталі машин; мити та зливати мастила з машин; брати участь в ремонті простих машин під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Правила прийому Документи до вступу

Кухар; Кондитер на базі 9 класів

Код ДК

5122; 7412

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

денна

Кухар; Кондитер

Знає

Види, властивості, кулінарне призначення та особливості обробки  овочів, грибів, м’яса, риби, птиці, дичини, круп, макаронних виробів,  бобових, сиру, яєць, тіста, консервів, концентратів. Прийоми, способи та послідовність виконання теплового оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію приготування, вимоги до якості страв.

Асортимент, рецептури і технологію виготовлення тортів, тістечок, кондитерських і хлібобулочних виробів масового попиту, включаючи заміс тіста і виготовлення кремів, начинок, вимоги до якості; способи і прийоми оформлення виробів, техніку нанесення трафаретного малюнка за еталоном однією фарбою або з нескладними поєднанням фарб; техніку і способи оздоблення виробів помадкою, марципаном, шоколадом, кремом.

Вміє

Проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних способів теплової кулінарної обробки. Виготовляти холодні страви та закуски ого оброблення продуктів; правила реалізації, відпуску готової продукції, терміни та умови зберігання страв; рецептури, технологію приготування, вимоги до якості страв.

Готувати прості  торти, тістечка та інші поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби. Виготовляти різні види тіста, кремів, начинок, фаршів; готувати напівфабрикати, штампувати, формувати та викладати вироби на листи. Оздоблювати вироби помадкою, марципаном, шоколадом, кремом. Випікати (смажити) вироби.

Правила прийому Документи до вступу

Продавець продовольчих товарів; продавець не продовольчих товарів на базі 11 класів

Код ДК

4121; 5220

Термін навчання

1,5 роки

Форма навчання

денна

Продавець продовольчих товарів; продавець не продовольчих товарів

Знає

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу, технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.

Асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину; правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, РРО.

Вміє

Перевіряти та систематизувати одержані первинні документи за формою та змістом, переносити інформацію у потрібному аналітичному розрізі до відомостей. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в відділ бухгалтерського обліку. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Приймати товари; перевіряти  їх кількість та вагу. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці. Пропонувати і показувати товари.. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку.

Правила прийому Документи до вступу

Офісний службовець (бухгалтерія) на базі 11 класів

Код ДК

4121

Термін навчання

1 рік

Форма навчання

денна

Офісний службовець (бухгалтерія)

Знає

Постанови, розпорядження, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності безпосереднього напряму його діяльності; застосування інструктивних та нормативних документів; організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.

Вміє

Виконувати роботу з ведення нескладних операцій (щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо; вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність; виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками; приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей.

Правила прийому Документи до вступу

Оператор комп’ютерного набору; Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу на базі 9 класів

Код ДК

4112;8229

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

денна

Оператор комп’ютерного набору; Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу

Знає

Порядок  відбирання  та оформлення  проб;  основні  властивості  матеріалів; сировини  і  напівфабрикатів, які  підлягають  аналізу; призначення  лабораторного  устаткування  і  правила  поводження  з  ним,  систему  записів  результатів  випробувань  і  методи  їх  статистичного  опрацювання.

Правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство.

Вміє

Проводити  різноманітні  хіміко-бактеріологічні  аналізи води, харчових  продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів за затвердженими методиками. Вести  контрольно-облікові  записи.

Виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі.

Правила прийому Документи до вступу