Права та обов’язки здобувачів освіти

 1. Права і обов’язки здобувачів освіти визначаються чинним законодавством та статутом ліцею.
 2. Здобувачі освіти, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на:
 • матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • користування виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;
 • безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
 • щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення.
 1. Здобувачі освіти ліцею зобов’язані:
 • виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
 • відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
 • виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного, практичного навчання і виробничої практики та в позаурочний час;
 • бережно ставитися до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі;
 • збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти ліцею, підприємству, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів), відповідно до законодавства;
 • брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті ліцею та на виробництві;
 • вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази ліцею шляхом примноження її своєю працею, зберігати майно, яким користуються, економно використовувати ресурси.