Конкурси фахової майстерності

Конкурси професійної майстерності серед здобувачів освіти проводяться з метою підвищення якості професійної майстерності, посилення інтересу до поглибленого вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки і оволодіння навичками трудових прийомів.

Основними завданнями конкурсів є:

–       стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

–       розвиток творчих здібностей обдарованих здобувачів освіти;

–       моніторинг рівня професійної підготовки здобувачів освіти ліцею;

–       підвищення рівня викладання спеціальних дисциплін, фахової підготовки здобувачів освіти;

–       виявлення переможця для участі в обласних  конкурсах.

Ліцейні конкурси  проводяться в один етап. Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, а для перевірки виконання завдань та визначення переможців – журі. До складу організаційного комітету  входять представники адміністрації ліцею,  викладачі професійно-теоретичних предметів та майстри виробничого навчання. В обов’язки організаційного комітету входять питання розробки завдань, підготовки проєкту положення конкурсу, забезпечення необхідних умов для проведення та оцінювання. Організаційний комітет конкурсу  розробляє критерії оцінювання кожного із турів (завдань) конкурсу, за необхідності – бланки відповідей для теоретичного туру та оціночні відомості для членів журі. Розробка, обговорення та погодження умов/завдань конкурсів  відбуваються на засіданнях профільних методичних комісій, робочих груп, організаційного комітету. До цього процесу залучаються представники замовників-кадрів, провідних фахівців підприємств та соціальних партнерів. Зміст і складність теоретичного завдання та практичної роботи  відповідають навчальним робочим програмам з професії відповідно до періоду навчання

На виконання теоретичного завдання відводиться 1 академічна година, практичного – не більше 5 годин в день. Для ліцейного конкурсу  створюється  положення, яке затверджується наказом та відображає всі основні моменти:

 – Загальні положення – мета, основні завдання та етапи проведення конкурсу.

 – Учасники конкурсу – кваліфікаційний рівень, можливі обмеження, документи для допуску до участі.

– Порядок організації конкурсу – організаційний комітет та журі.

– Програма конкурсу – теоретичний, практичний, заочний та інші тури з описом завдань кожного туру та критеріями оцінювання;

 – Визначення переможців конкурсу – умови за якими учасник визначається переможцем, нагородження переможців. Учасниками конкурсу можуть бути всі здобувачі освіти певної професії, ліцеїсти певного кваліфікаційного рівня чи  однієї групи.